התוכנית הלאומית למניעת נפילות

התוכנית הלאומית למניעת נפילות

14 דצמבר 2023

הסיכון לנפילות עולה עם הגיל: לפי סקר מ-2019

  • בני 65+
  • בני 80+