התמודדות עם חירום אצל אנשים עם דמנציה

התמודדות עם חירום אצל אנשים עם דמנציה

28 דצמבר 2023

חוברת דמנציה בתקופת חירום לבני משפחה מטפלים

חוברת דמנציה בתקופת חירום