מכשירי שיקום וניידות

מכשירי שיקום וניידות

27 דצמבר 2023

תהליך קבלת הסיוע – שלב אחרי שלב

לבקשת מכשיר ניידות (כיסאות גלגלים, אביזרי עזר להליכה וכדומה): אם את או אתה זקוקים למכשיר ניידות, השלב הראשון הוא לפנות לרופא או לרופאת המשפחה בקופת החולים. הרופא או הרופאה ימלאו טופס רפואי-תפקודי, והפנייה תועבר לפיזיותרפיסט או למרפא בעיסוק לצורך מתן המלצה להשתתפות במימון מכשיר הניידות.

לבקשת מכשיר שיקום (מכשירי תקשורת תומכת חלופית, תותבות שד או תותבות עיניים): אם אתם זקוקים למכשיר שיקום עליכם לפנות לגורם המקצועי הרלוונטי בקופת חולים לצורך קבלת המלצה.

חשוב להדגיש

  • המלצה היא לא אישור זכאות.
  • אישור סופי יתקבל על ידי משרד הבריאות.
  • בקשות למכשירי ניידות מוגשות על ידי קופת החולים ואין צורך להגיש את הבקשה עצמאית.
  • פניות בנושא מכשירי ניידות עבור אנשים בני 70 ומעלה יועברו על ידי קופות החולים ויטופלו על ידי משרד הבריאות באמצעות חברה חיצונית.
  • בקשות למכשירי שיקום יש להגיש ללשכת הבריאות באזור המגורים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום, או באמצעות מוקד קול הבריאות.

הוועדה תדון בבקשות על פי המסמכים שהוגשו ותחליט אם לאשר את הבקשה או לדחותה.

החלטת הוועדה ונימוקיה יישלחו אליכם במכתב. אם יהיה צורך, יפורטו גם הנחיות להמשך התהליך.

לאחר קבלת האישור ממשרד הבריאות, תקבלו הנחיות בכתב לקבלת המכשיר. חשוב שתדעו שההנחיות משתנות לפי סוג המכשיר.

פרטים חשובים בנוגע לאישור הזכאות ומכשיר הניידות

  • אל תתמהמהו: אישור הזכאות תקף למשך חצי שנה בלבד מיום הוצאתו. אם האישור לא ימומש בתוך חצי שנה, תידרשו להגיש בקשה חדשה.
  • חתימות נדרשות: עם קבלת המכשיר תידרשו לחתום על טופס התחייבות להחזרת המכשיר ועל שטר חוב.
  • החזרת המכשיר: את המכשיר צריך להחזיר בתום השימוש בו או עם קבלת מכשיר חלופי, מעבר למוסד סיעודי או פטירה.

הגשת ערר וקבילות

הגשת ערר וקבילות