מידע

לפי גיל

בדיקות סקר ראייה בילדים

בדיקות סקר ראייה בילדים

28 מרץ 2024

  • הקרנית - האזור השקוף מקצה העין
  • האישון שיכול להצטמצם ולהגביל את כמות האור הנכנסת
  • העדשה שמחדדת את קרני האור לכיוון הרשתית
  • נוזל שקוף שממלא את העין
  • הרשתית שנמצאת בקצה עצב הראייה ומעבירה את המסרים למוח

שימו לב

שימו לב