היערכות לסוף החיים של בן משפחה עם דמנציה מתקדמת

היערכות לסוף החיים של בן משפחה עם דמנציה מתקדמת

31 דצמבר 2023

  • צרכים פיזיים

  • צרכים רגשיים

  • צרכים בין-אישיים

  • צרכים אישיים