פעילות ותעסוקה לאנשים עם דמנציה מתקדמת

פעילות ותעסוקה לאנשים עם דמנציה מתקדמת

31 דצמבר 2023

פעילויות משותפות עם אנשים בשלבים מתקדמים של דמנציה

פעילויות מהנות עבור אנשים בשלבים מתקדמים של דמנציה

כדאי לדעת

כדאי לדעת