בעיות התנהגות אצל אנשים עם דמנציה

בעיות התנהגות אצל אנשים עם דמנציה

18 דצמבר 2023

בשלבים שונים של דמנציה יכולות להופיע בעיות התנהגות שונות:

למידע נוסף ולבירורים אפשר לפנות לקופת החולים