תרגול קוגניטיבי

תרגול קוגניטיבי

18 דצמבר 2023

דוגמאות לתרגולים קוגניטיביים

חשוב להדגיש

חשוב להדגיש

למידע נוסף ולבירורים אפשר לפנות לקופת החולים